Genel İlkyardım Bilgileri Yanıklar, Donmalar ve Sıcak Çarpmaları Göze veya Kulağa Yabancı Cisim Kaçması
Hasta ve Olay Yeri Değerlendirme Kırıklar, Çıkıklar ve Burkulmalar Suda Boğulmalar
Temel Yaşam Desteği Bilinç Bozuklukları ve Bayılmalar Yaralı Taşıma Teknikleri
Kanamalar ve Şok Zehirlenmeler İlkyardım Simulasyonu
Yaralanmalar Hayvan Isırmaları ve Böcek Sokmaları Anasayfa
Temel Yaşam Desteği

Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir.

Kalp durması: Bilinci kapalı kişide büyük arterlerden nabız alınamaması durumudur. Kalp durmasına 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur.

Temel Yaşam Desteği: Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

Temel yaşam desteğine başlarken eğer çevrede biri varsa hemen 112 aratılmalıdır. Boğulmalarda, bilinçsiz olan bebek ve çocuklarda ilkyardımcı yalnız ise 15:2 kalp basısı uygulamasını 5 tur tekrarından sonra kendisi yardım (112) çağırmalıdır.

Suni Solunum

Suni Solunum Animasyonu - Hasta/yaralının hava yolu açıldıktan sonra, solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile 5 saniyede değerlendirilir,

- Solunum yoksa tıbbi yardım istenir (112),

- Hemen yapay solunuma başlanır. YAPAY SOLUNUMA BAŞLAMADAN ÖNCE SOLUNUMUN OLMADIĞINDAN KESİNLİKLE EMİN OLUNMALIDIR!

- Ağızdan ağza tekniği için hasta/yaralıya Baş-Çene Pozisyonu verilir.

- Alnının üzerine koyulan elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatları hava çıkmayacak şekilde kapatılır.

- İlkyardımcı, hasta/yaralının ağzını içine alacak şekilde kendi ağzı ile kavrar.

- Hasta akciğerine 400-600 ml hava gidecek şekilde ağızdan her biri 1 saniye üzerinde hastanın göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar iki (2) hayat kurtarıcı nefes verilir.

- Havanın geriye çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.

- Bu şekilde verilen hava hayati organları koruyacak yeterli oksijene (%16-18) sahiptir.

- Bebeklerde ve çene kilitlenmesi gibi durumlarda yetişkinlerde, yapay solunum ağızdan buruna hava verilerek yapılmalıdır.

- İlkyardımcı kendini korumak için yapay solunum sırasında ince bir tülbent, gazlı bez gibi araçlar kullanabilir.

Video: Tek kurtarıcı ile suni solunum uygulaması.
Kalp Masajı

Kalp Masajına başlamadan önce kalbin durduğundan emin olunmalıdır.

“Çalışan kalbe asla kalp masajı yapılmaz”

Hasta/Yaralı sert bir zemine yatırılır.

Yetişkin ve Çocuklarda göğüsün merkezi (göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun ortası) belirlenir.

Bir elin topuğu göğüs merkezine yerleştirilir. Bu elin üzerine diğer el yerleştirilir.

Her iki el parmakları birbirine geçirilir ve hastaya temas etmemesine dikkat edilir.

Eller sabit tutulmalıdır.

Dirsekler ve omuz düz ve hasta/yaralının vücuduna dik tutulacak şekilde tutulmalıdır.

Vücut ağırlığı ile kaburga kemikleri 4-5 cm içe çökecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar ) ritmik olarak sıkıştırma-gevşetme şeklinde bası uygulanır.

Dakikada 100 bası uygulanmalıdır.

Yapay solunum ve dış kalp masajı birlikte uygulandığında , yetişkinlerde tek yada iki ilkyardımcı ile 30:2 olarak uygulanır.

Temel yaşam desteğine sağlık personeli gelinceye kadar devam edilmelidir.

Video: Kalp masajı nereye uygulanmalı.

Video: Doğru bir kalp masajı uygulaması.

Video: Sallanma hareketi yapılması hatalı bir kalp masajı uygulamasıdır.

Video: Dirseklerin bükülmesi hatalı bir kalp masajı uygulamasıdır.

Video: Zıplatma hareketi yapılması hatalı bir kalp masajı uygulamasıdır.

Video: Ellerin üstüste konması ve göğse değmesi hatalı bir kalp masajı uygulamasıdır.

Video: Çapraz tutuş hatalı bir kalp masajı uygulamasıdır.


TYD - 09 Bir Kisiyle Kalp Masaji Ve Suni Solunum (15 - 2)
Yükleyen Keykubat. - Güncel bilim ve teknoloji videoları.
Video: Tek ilkyardımcı ile Kalp masajı ve suni solunum (15 kalp masajı 2 suni solunum)

Video: iki kişi ile ilkyardım, birincisi 5 kalp masajı yapar ikincisi 1 suni solunum yaptırır.Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği
Çocuğun hava yolu açıldıktan sonra, solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile 5 saniyede değerlendirilir,

Çocuğa önce Baş-Çene Pozisyonu verilir,

Solunum yoksa tıbbi yardım istenir (112),

Çocuğa önce Baş-Çene Pozisyonu verilir,

Hemen yapay solunuma başlanır. YAPAY SOLUNUMA BAŞLAMADAN ÖNCE SOLUNUMUN OLMADIĞINDAN KESİNLİKLE EMİN OLUNMALIDIR!

Yapay solunum ağızdan ağza yada ağızdan ağız ve buruna tekniği ile çocuğun yaşı ve yüzünün büyüklüğüne göre gerçekleştirilir,

Yapay solunuma iki kez hava üflenerek başlanır ve tıbbi yardım istenir (112),

Yapay solunum dakikada 15-20 olacak şekilde yapılır,

Kalp masajı tek elle veya erişkinler gibi 2 elle basılarak yapılır,

Bası noktası yetişkinlerde olduğu gibi belirlenir.

Çocuklarda dakikada 100 bası uygulanır,

Bası gücü ise göğüs boşluğu 2.5-5 cm çökecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) ,

Çocuklarda bir yada iki ilkyardımcı ile erişkinlerdeki gibi 30:2 olacak şekilde uygulama yapılır.

Temel Yaşam Desteğine yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.
Video: Çocuklarda ilkyardım (ABC, CPR)Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği

Bebeğin topuğuna hafifçe vurularak bilinç kontrolü yapılır,

Çocuğun hava yolu açıldıktan sonra, solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile 5 saniyede değerlendirilir,

Solunum yolunun açılması için bebeğe Baş-Çene Pozisyonu verilir (bebeğin başı hafifçe itilir). Başın fazla gerdirilmesi solunum yollarını tıkayıp olumsuz sonuçlar yaratabileceğinden başa hafif bir eğim vermek son derece önemlidir!

Yapay solunuma başlanırken ilkyardımcı ağzını bebeğin ağzı ve burnunun üstüne yerleştirilmelidir, Üflemenin ayarı bebeğin göğsünün kalkış hareketlerine göre olmalıdır, bebeğin akciğerlerinin alacağından daha fazla hava üflenmemelidir,

Solunum sıklığı dakikada 20-25 olmalıdır,

Bebeğin iki memesi arasında hayali bir çizgi olduğu varsayılarak bu çizginin orta noktasında göğüs kemiği tespit edilir. Buraya iki parmağı bastırmak suretiyle kalp masajına başlanır,

Kalp masajı göğüs kemiği 1-1.5 cm içeri çökecek şekilde yapılır,

Bebeklere de dakikada 100 bası uygulanır,

Bebeklerde de kalp masajı ve yapay solunum sayısı 30:2 olacak şekilde uygulanır.

Temel Yaşam Desteğine yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.
Video: Bebeklerde ilkyardım (ABC, CPR)

Kanamalar ve Şok »